In een programma van 13 weken onderzoeken statushouders hun kwaliteiten en mogelijkheden in hun nieuwe samenleving. In het programma worden statushouders toegerust met taal, kennis over de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en een sociaal netwerk. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk maken van het maatschappelijk veld en bedrijfsleven.  De doelen van het programma zijn:

  • De startpositie en eigen kracht van de statushouder versterken op de terreinen taal, vaardigheden, arbeid en participatie.
  • De statushouder durft zich met meer zelfvertrouwen te presenteren en deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.
  • De kansen op (vrijwilligers)werk voor deelnemers vergroten en hun sociale netwerk uitbreiden via coaches (vrijwilligers) en mededeelnemers.

Concreet ziet het programma er als volgt uit:

  • Taal(basis)- en computervaardigheden:  Tijdens dit traject leren statushouders basisvaardigheden Nederlandse taal en krijgen persoonlijk advies voor een inburgeringstraject. Daarnaast leren zij basisvaardigheden op de computer.
  • Oriëntatie NL-samenleving: Hier leren de statushouders over wonen, vrije tijd, sociale voorzieningen, waarden en normen, rechten en plichten, budgetteren, democratie, vrijheid en nog veel meer. De docent treedt op als coach, en stimuleert cursisten om oplossingen te vinden voor situaties in hun dagelijks leven.
  • Werkgroep werk en NL-arbeidsmarkt: In deze cursus/werkgroep gaan deelnemers actief aan de slag met het verkennen van enerzijds de eisen van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt, anderzijds hun eigen competenties. EVC’s worden in kaart gebracht. Het gaat hierbij om kennis en competenties die via vooropleiding, tijdens het werk of in het informele circuit verworven zijn. Om te weten waar je competenties het best tot zijn recht komen is het belangrijk om je eigen competenties en de arbeidsmarkt te kennen. Waar is vraag naar en wat is er nodig om daar aan te voldoen?
  • Werk, stage, vrijwilligerswerk: Samen met welzijnsorganisaties gaan deelnemers op zoek naar werk, stage, vrijwilligerswerk om middels gerichte werkervaring zijn/haar marktkansen te vergroten. Bij voorkeur lopen deze activiteiten de gehele inburgering door, of tot uitstroom naar werk gerealiseerd is.
  • Buitenactiviteiten: Naast workshops en trainingen gaat de statushouder ook de gemeente in waarbij er allerhande bezoeken zullen plaatsvinden aan welzijnsorganisaties, scholen, sportcentra, bedrijven, buurtverenigingen, etc.
  • INOVA werkt nauw samen met sociaal maatschappelijke organisaties en het sociaal team.