• Participatieverklaring

Participatieverklaring

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Via dit traject laten gemeenten nieuwkomers kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Hierbij gaat het om de waarden Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit & Werk.
Het traject rond de participatieverklaring vormt de start van het inburgeringsprogramma. Inburgeraars doorlopen dit traject bij de gemeente. Het traject bestaat uit een training en inleiding in de Nederlandse kernwaarden en wordt afgesloten met de ondertekening van de participatieverklaring. Een verklaring waarmee de inburgeraar verklaart kennis genomen te hebben van deze waarden en deze te respecteren.

INOVA biedt het participatieverklaringstraject aan voor inburgeraars uit diverse gemeenten in Noord-Holland. Het traject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring.
De training beslaat 2 delen van 2 uur achter elkaar, waar we aandacht besteden aan praktische voorbeelden en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de kernwaarden.

De workshops worden aangeboden in (makkelijk) Nederlands en Engels. Soms is het ook mogelijk deel te nemen aan workshops die in een andere voertaal worden aangeboden. Aan het eind van de training ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring.

Voor wie?
Migranten die tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden en in één van de volgende gemeenten wonen; Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Dijk en Waard, Heemskerk, Heiloo, Velsen en Uitgeest.

Termijn en kosten
De overheid heeft de kosten voor deelname aan het Participatieverklaringstraject vastgesteld. Deze kosten bedragen €150,=. Tijdens het informatiegesprek bij INOVA kunnen wij u vertellen hoe en wanneer u deze kosten kunt betalen.
De overheid heeft ook vastgesteld dat iedere inburgeringsplichtige 1 jaar de tijd heeft om het traject rond de participatieverklaring af te ronden. Deze termijn gaat in op de dag dat hij/zij voor het eerst wordt ingeschreven bij een gemeente.
Ben je inburgeringsplicht en wil je weten wanneer deze termijn voor jou afloopt? Kijk dan op de site van DUO: Inloggen op Mijn Inburgering – DUO Inburgeren

Aanmelden :Wilt u zich aanmelden voor deelname aan het traject, dan kunt u hier direct een afspraak inplannen voor een telefonisch intakegesprek:
Datumplanner PVT intake
Telefoon: 085 – 086 2700
Email: info@inova-alkmaar.nl

Vragen? Meer informatie? Klik hier