• Nieuws

Spreekuur voor statushouders in Uitgeest

Afgelopen dinsdag startte INOVA vluchtelingenhulp met een spreekuur voor statushouders in Uitgeest. INOVA vluchtelingenhulp begeleidt statushouders tijdens hun integratie en inburgering door middel van individuele begeleiding, sociale activering en groepstrainingen. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is het spreekuur op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Statushouders zijn van harte welkom! Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers. Als spreekuurmedewerker beantwoord je tijdens het spreekuur diverse vragen. Je biedt ondersteuning bij het invullen van formulieren, adviseert over zaken rondom wonen, verzekeren en betalen en neemt contact op met diverse instanties. Heb je interesse, kijk dan op de website voor meer informatie: www.inova-alkmaar.nl

Met dank aan de gemeente Uitgeest voor het warme welkom!

Dorpswandeling voor nieuwe Uitgeesters

Op 10 en 12 oktober zijn op initiatief van INOVA twee dorpswandelingen georganiseerd voor mensen die onlangs in Uitgeest zijn komen wonen. Het betreft nieuwe inwoners, afkomstig als vluchteling uit diverse landen, die vanuit een vestiging van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zijn toegewezen aan de gemeente Uitgeest. (INOVA verzorgt de inburgering de eerste twaalf maanden in opdracht van de gemeente).

De wandeling begon bij zwembad De Zien, waar de deelnemers werden ontvangen en rondgeleid door een bestuurslid. Vervolgens voerde de wandeling langs de sportvelden en De Kuil en via het winkelcentrum naar het gemeentehuis. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Nieuwland (10 okt) en wethouder Oud (12 okt). Ook buursportcoach Adrie Visser en  Karin Ory van het Sociaal Team waren aanwezig.

De deelnemers waren blij verrast dat ze zomaar in gesprek konden gaan met de burgemeester en een wethouder van Uitgeest. Dat is in hun land van herkomst niet mogelijk.

In het Lees Lokaal werd uitgelegd wat deze kan betekenen voor onze nieuwe inwoners. De kleinste deelnemer kreeg een leesboek mee om op speelse wijze beter Nederlands te leren. Overigens ook voor de volwassen een goede methode zo legde een vrijwilligster enthousiast uit. Verder werd gewezen op de mogelijkheid om in het taallokaal drie ochtenden in de week Nederlands te oefenen.

Tot slot was er nog tijd om twee historische pareltjes van Uitgeest te bezoeken, het Regthuys en de Meldijk met zijn sluis en stokkenfabriek.

De dorpswandeling werd afgesloten met een groepsfoto en het vooruitzicht dat het zwembad nieuwe bezoekers en FC Uitgeest nieuwe leden kan verwachten.

Wilt u ook nieuwe inwoners met een andere culturele achtergrond helpen snel te settelen en wegwijs te maken in ons mooie dorp dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt (info@vipuitgeest.nl) of met INOVA (info@inova-alkmaar.nl).

Jelle Brouwer
Vrijwilliger INOVA

Afgelopen week heeft EdINOVA in samenwerking met Schok en Pomp Medische trainingen 4 cursussen ‘EHBO en levensreddend handelen’ georganiseerd.
Statushouders uit de HAL en BUCH gemeenten hebben in het Arabisch, Turks, Engels en Tigrinya uitleg gekregen over hoe zij eerste hulp kunnen verlenen en een leven kunnen redden. De trainingen werden gegeven door coassistenten van het UMC Utrecht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In samenwerking met tolken van INOVA hebben zij de deelnemers geïnformeerd over wat te doen bij o.a. een beroerte, verstikking, epilepsie, bloeding, brandwonden en verdrinking. De deelnemers hebben geoefend met de stabiele zijligging, reanimatie en het inschakelen van hulpdiensten. Aan het eind van de cursus hebben ze een certificaat ontvangen.

Dezelfde training zal ook in de regio IJmond en West-Friesland worden aangeboden.

Netwerk- en Banenmarkt

We kijken met veel trots terug op een geslaagde en inspirerende 1ste editie van onze ‘Netwerk- en Banenmarktdag’ bij ed-INOVA in Alkmaar.

Dankzij de goede samenwerking met bedrijven hebben Stichting INOVA en edINOVA de verbindende brug kunnen leggen tussen bedrijven en nieuwkomer!

Bij edINOVA worden nieuwkomers in 3 jaar tijd voorbereid op het inburgeringsexamen in de B1-route of volgen zij een taaltraject alfabetisering en spreekvaardigheid in de Z-route.

INOVA biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen in de regio vanaf de eerste dag dat zij zelfstandig worden. De begeleiding duurt een jaar en bereidt vluchtelingen voor op het kennismaken met de woongemeente en Nederland en zoveel mogelijk ook echt “Meedoen” en participeren in de Nederlandse maatschappij.

De grote opkomst, enthousiasme en uitstekende sfeer hebben gezorgd voor een succesvolle dag. Hierdoor zijn er veel contacten gelegd en afspraken zijn gemaakt tussen inburgeraars en de deelnemende organisaties en bedrijven waaronder Albert Heijn, UAF, lokale vrijwilligersorganisaties, en het regionaal Werkgeverservicepunt Zaffier.

De bijeenkomst is voorbereid tijdens de inburgeringslessen door onze docenten en maatschappelijk begeleiders. Zo hebben onze cursisten inzicht gekregen wat nodig is om zo snel mogelijk op hun eigen niveau aan de slag te kunnen in Nederland en kennis gemaakt met potentiële werkgevers.

INOVA en EDINOVA hebben dag de deur ook opengezet voor de buurtbewoners! Een mooie gelegenheid voor onze inburgeraars om kennis te maken met mensen uit de buurt en andersom.

De gemeente Alkmaar (Zaffier) heeft ons de mooie opdracht gegund, nieuwkomers te begeleiden naar een zelfstandig bestaan in Nederland. Participatie en welzijn gaan daarbij hand in hand.

Hen de weg mogen wijzen is en blijft een mooie taak!

Maatschappelijke partners en werkgevers hebben gisteren vele cursisten perspectief gegeven.

Wij willen jullie daarvoor hartelijk danken, vooral namens onze cursisten. En vinden het een fijn geluid elkaar zeker terug te zien op een volgende editie!

Hierbij de link van de band Oi Va Voi met het nummer Refugee:  https://open.spotify.com/track/15qTTqTKYsqJRhz5GN5xLP?si=_F7iOERPTQaVx7qhMsjBbg

Naar de huisarts of nagelstyliste in het Taaldorp edINOVA Beverwijk

Je nagels laten doen bij een nagelstyliste uit Eritrea, je handen een nieuwe look laten geven met henna door een Pakistaanse. Of anders naar het spreekuur bij een Iraanse huisarts of op controle bij een Afghaanse tandarts. Het is een kleine greep uit de activiteiten van en voor cursisten tijdens het Taaldorp bij Edinova op 25 april 2023, waar ook twee klantmanagers van de gemeente Velsen een kijkje kwamen nemen.

Om tien ’s ochtends is het gezellig druk bij Edinova in Beverwijk. De klaslokalen hebben op deze dinsdag een andere functie en zijn omgetoverd tot buurthuis, kledingwinkel, arbeidsmarkt en gezondheidscentrum. In de hal is een café waar koffie, thee en zoetigheden te krijgen zijn, en er is ook een bakker die zowel koekjes als hartige versnaperingen verkoopt. Te betalen met speciaal ‘geld’, verkrijgbaar bij de bank.

Alles wordt bemand door cursisten, vaak met een wat hoger taalniveau (op weg naar A2) dan de ‘klanten’, cursisten uit alfagroepen of A1-groepen. De aanwezige docenten, onder wie de organisatoren Valentina Spinelli, Janine Metselaar en Marijke Bos, helpen waar nodig, ook met de taal uiteraard. De vrijwilligers van SPA (Stichting Participatie Anderstaligen) bieden eveneens ondersteuning. Maar de cursisten weten de weg zelf vaak goed te vinden en proberen met elkaar gesprekjes in het Nederlands aan te knopen. De sfeer is goed, er wordt veel gepraat en gelachen.

Gewapend met geldbriefjes, plastic munten en een stempelkaart om de diverse programmapunten te laten afvinken, gaan de deelnemers langs de lokalen. In het buurthuis zijn spelletjes en wordt muziek gemaakt. De kledingwinkel is populair, evenals de nagelstyliste en henna-artiest. De kleine schilderijen van een Iraanse trekken ook de aandacht. In het gezondheidscentrum verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis of schrijft paracetamol voor. Hetzelfde doet de tandarts, wiens Syrische assistent de vervolgafspraken noteert. Medicijnen kunnen de patiënten direct afhalen bij de apotheek.

Tegen twaalven hebben de meeste cursisten hun rondgang erop zitten. Er is gegeten en koffie en thee gedronken. Er is muziek gemaakt en gezongen. Veel nagels en handen hebben een nieuwe look gekregen. Bij het gezondheidscentrum zijn veel afspraken gemaakt. Er is Nederlands gesproken tussen cursisten uit verschillende landen. Kortom, dit Taaldorp was een geslaagde manier om cursisten van verschillende niveaus met elkaar in contact te brengen en Nederlands te laten praten.

Pieter de Vries, NT2-docent bij edINOVA

Taaldorp - Peter de Vries

Woensdag 26 april 2023 komt Pangea Incubator bij Stichting EdINOVA op locatie Alkmaar voorlichting geven over het starten van een eigen onderneming in Nederland.

Succesverhalen van voorgangers zullen gedeeld worden in Arabisch en Tigrinya. De bedoeling is zo de drempel te verlagen tot zelfstandig ondernemen en kansen en mogelijkheden te creëren wanneer je nieuw in Nederland bent.

Pangea Incubator begeleidt van stap tot stap bij dit ondernemersproces van idee tot realisatie. Dus droom jij van een carrière als zelfstandig ondernemer in Nederland? Kom dan naar de voorlichting van Pangea Incubator op 26 april. Je bent meer dan welkom!

Aanmelden kan via email naar: info@pangea-incubator.nl of Tel. 06-11118638 (Whatsapp of bellen)
Meer info: www.pangeaincubator.nl

Locatie:

Stichting EdINOVA (Grote Zaal)
Tesselschadestraat 17
1814 EK Alkmaar
Tijd: 14:00 – 16:00 uur

Uitje AZ AFAS Stadion 25 februari 2023

Afgelopen zaterdag 25 februari 2023 met een groep cursisten / nieuwkomers vanuit Stichting EDINOVA naar AZ wedstrijd tegen Cambuur geweest. Mogelijk gemaakt door AZ, zij gaven 30 kaarten aan Stichting EDINOVA om te verdelen onder de nieuwkomers in de regio HAL / BUCH. Bij aanvang in het stadion werden wij warm verwelkomd door AZ, wat een geweldige ontvangst en gastvrijheid.

In het stadion kregen wij het al snel warm, ondanks de kou, vanwege het vuurwerk en de opzwepende muziek voor de start van de wedstrijd. Ook de reacties van de deelnemende cursisten was hartverwarmend. Voor de cursisten (waarvan sommigen hun kinderen ook mee hadden) was het een spectaculaire en leuke beleving binnen de Nederlandse samenleving. Een van hen stuurde een bericht na afloop van de wedstrijd: “Het was een hele goede tijd, bedankt voor het leggen van de basis”. Wij gaven in samenwerking met AZ de voorzet, de cursisten en hun kinderen kopten de bal vol overgave in. Mooi staaltje inburgering!

Sport verbindt diverse culturen en het idee om naar een voetbalwedstrijd te gaan was dan ook een schot in de roos. De animo onder onze cursisten was groot. Het ging dan ook niet om winnen of verliezen maar om deelnemen aan de activiteit. Kortom, een wedstrijd met een positieve afloop in alle opzichten. AZ bedankt !

Kristel ten Have

Een uitgebreid verslag is te vinden op Youtube en hieronder nog wat sfeerbeelden.

Opleiding Alfabetisering Z-route opleiding VU

Docenten edINOVA gefeliciteerd!

Twaalf docenten van edINOVA zijn geslaagd voor de opleiding Alfabetisering Z-route.

De VU Amsterdam heeft de opleiding, voor NT2-docenten die les geven aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest op verzoek van edINOVA georganiseerd.

Deze doelgroep leert anders en tijdens de opleiding hebben onze docenten professionele tools gekregen om hun les zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op de behoefte van de lesgroep met als doel dat de cursist het maximale uit zicht kan halen.

Wil en kan je werken? Kijk op RefugeeWork | Home

De achterblijvende arbeidsmarktpositie van statushouders baart de minister van SZW zorgen.

Er is werk. Maar statushouders komen lastig aan het werk, dat is niet goed voor hen, maar ook slecht voor werkgevers. Zeker in deze tijden van arbeidskrapte. Vandaar dat SZW een subsidie heeft verstrekt voor het platform RefugeeWork een samenwerking tussen Vluchtelingen Werk Nederland de Start Foundation. RefugeeWork is een matchingsplatform voor alle werkzoekende vluchtelingen en voor bedrijven die ervoor open staan iemand met een vluchtelingenachtergrond aan te nemen. Het is een instrument om succesvolle arbeidsparticipatie te verhogen door middel van een match op vaardigheden.

Als je begeleiding krijgt van INOVA of NT2-les volgt bij edINOVA en je hebt ondersteuning nodig bij het contact leggen met RefugeeWork vraag je maatschappelijk begeleider INOVA of je trajectbegeleider van edINOVA je hierbij te helpen.

Veel succes!

Voor wie Oekraïense vluchtelingen weet die willen kennismaken met de Nederlandse taal.

Luister en leer
‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat kosteloos door uitgeverij Kleurrijker beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne.
Om kennis te maken met de Nederlandse taal; alleen of met een vrijwilliger/ docent.

Kijk op de site van Edinova voor meer informatie

Op donderdag 10 februari opende het multifunctionele centrum Sluis 751 officieel haar deuren. De locatie op de Lange Nieuwstraat is een open, toegankelijke en gastvrije plek waar inwoners van jong tot oud met vragen op het gebied van zorg en welzijn terecht kunnen. Wethouder Marianne Steijn opende het centrum.

Op de nieuwe locatie is er ruimte voor dagbesteding voor inwoners die een beroep doen of hebben gedaan op de geestelijke gezondheidszorg. Inwoners zonder directe hulpvraag zijn ook van harte welkom. Voornamelijk staat de ruimte voor ontmoeting centraal.

Partijen INOVA & EdINOVA, Reakt, Buitengewoon, IJmond Werkt!, het Sociaal Wijkteam Velsen, Welzijn Velsen, Lunchroom Sluis 751, Mee & de Wering, RIBW K/AM, Socius en De Herstelacademie werken in Sluis 751. De locatie biedt ruimte voor workshops en vergaderingen, en er zijn kleinere bedrijven te vinden die inwoners financieel en gezond vooruit kunnen helpen.

Inwoners kunnen makkelijker afspraken maken voor werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, financieel fit of zorg, doordat het pand van Sluis 751 centraal gelegen is in IJmuiden. Bovendien kunnen Velsenaren in de zaak, en binnenkort buiten op het terras, genieten van lokale producten.

Interview op de lokale tv-zender RTV Seaport (IJmuiden) over de nieuwe inburgeringswet.

Wethouder Marianne Steijn laat zich interviewen.

Ook Iris Blok en Mustafa Taha van INOVA en EdINOVA komen aan het woord en vertellen over de praktijk.