Welkom bij Inova

WAT DOET INOVA?

INOVA verzorgt de begeleiding bij vestiging in hun nieuwe woongemeente van statushouders en migranten in Beverwijk, Heemskerk en in Velsen. Deze begeleiding start veelal al in het AZC. Onze begeleiding is gericht op sociale en economische zelfredzaamheid. Concreet betekent dit:

  • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en met de sociaal maatschappelijke organisaties en het vinden van je weg in je woongemeente en de maatschappij;
  • aanbod Participatieverklaringstraject;
  • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
  • ondersteuning bij participatie, integratie, vinden van vrijwilligerswerk/stage.

 

werkplaats
ervaring_midden NL_leren