Welkom bij Inova

INOVA Beverwijk is gesloten van 26 juli tot 6 augustus 2021.

In deze periode is je vaste contactpersoon alleen bereikbaar voor dringende vragen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@inova.nl.

Vanaf maandag 9 augustus is INOVA Beverwijk weer geopend.

  • We werken wel nog steeds zoveel mogelijk op afspraak. Voor meer informatie of vragen kan je van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur bellen met 085-0862700 of per Whatsapp, e-mail, sms contact opnemen met je contactpersoon voor het maken van een afspraak. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@inova-alkmaar.nl.

 WAT DOET INOVA?

INOVA verzorgt de begeleiding bij vestiging in hun nieuwe woongemeente van statushouders en migranten in Beverwijk, Heemskerk en in Velsen. Deze begeleiding start veelal al in het AZC. Onze begeleiding is gericht op sociale en economische zelfredzaamheid. Concreet betekent dit:

  • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en met de sociaal maatschappelijke organisaties en het vinden van je weg in je woongemeente en de maatschappij;
  • aanbod Participatieverklaringstraject;
  • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
  • ondersteuning bij participatie, integratie, vinden van vrijwilligerswerk/stage.

De informatiepunten zijn, in verband met Corona, tot nadere berichtgeving gesloten.

Alkmaar Infopunt Inburgering woensdag van 15.30 – 17.00 uur (op afspraak)
Beverwijk Infopunt Inburgering donderdag van 15.30 – 17.00 uur (op afspraak)
werkplaats
ervaring_midden NL_leren