Welkom bij Inova

INOVA verzorgt de begeleiding en registratie van migranten en vluchtelingen in Alkmaar,  Heerhugowaard en de IJmondgemeenten. Inova begeleidt vluchtelingen op de weg naar sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid vormt de basis voor een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Concreet betekent dit:

  • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en het vinden van je weg in de maatschappij;
  • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
  • ondersteuning bij het solliciteren, vinden van werk of het opzetten van een eigen onderneming.

Bereikbaarheid INOVA tijdens de zomervakantie 2017
Inova is van 24 juli tot 3 augustus (week 30, 31) en van 14 augustus tot 4 september 2017 (week 33 tm 35) telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9.00-12.00 uur of per
e-mail: vluchtelingenhulp@inova-alkmaar.nl

INOVA is gedurende deze periode geopend van maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en tijdens de spreekuren in de diverse gemeenten of op afspraak.

INOVA Alkmaar en de spreekuren in Alkmaar en Heerhugowaard zijn gesloten van
maandag 7 tm vrijdag 11 augustus 2017.
Voor zeer dringende zaken kunt u in week contact met onze vestiging in Beverwijk e-mailadres:
vluchtelingenhulp@inova-ijmond.nl of juan@inova-alkmaar.nl

Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen: https://inova-alkmaar.nl

Spreekuur gemeenten
Alkmaar : maandag en woensdagochtend van 09.30 -12.00 uur, en
dinsdag en donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur
Heerhugowaard : woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur
Beverwijk : woensdag en donderdag van 11.00 – 13.30 uur
Castricum : woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur

werkplaats
ervaring_midden NL_leren