Welkom bij Inova

CORONA VIRUS MAATREGELEN

Voor INOVA staat de gezondheid van onze klanten, medewerkers en bezoekers voorop. Om die reden zijn wij gesloten tot en met 6 april, om te zorgen dat het Coronavirus zich niet verder verspreidt.  

Voor nadere informatie: zie verder onder Nieuws.

 

INOVA verzorgt de begeleiding en registratie van migranten en vluchtelingen in Beverwijk en Heemskerk, de IJmondgemeenten. Inova begeleidt mensen op de weg naar sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid vormt de basis voor een goede integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Concreet betekent dit:

  • maatschappelijke begeleiding bij huisvesting, contacten met de gemeente en het vinden van je weg in de maatschappij;
  • aanbod Participatieverklaringstraject;
  • toeleiding naar taalonderwijs en inburgeringsexamen, toeleiding naar vervolgonderwijs;
  • ondersteuning bij participatie, integratie, vinden van vrijwilligerswerk/stage.

Spreekuur

Alkmaar Infopunt Inburgering woensdag van 15.30 – 17.00 uur (op afspraak)
Beverwijk Infopunt Inburgering donderdag van 15.30 – 17.00 uur (op afspraak)
werkplaats
ervaring_midden NL_leren