OLC in de bieb

Leden voor de Raad van Toezicht

Lesassistent

Gastvrouw/heer

Begeleider huisvesting

Vrijwilliger buitenactiviteiten

docenten en studenten van het OLC

Tolk Tigrinya/Arabisch/Dari/Farsi/Turks

Budgetcoach

Vrijwilliger Spreekuur