Over ons

INOVA is een organisatie voor educatie, sociale activering, (re)integratie, inburgering en vluchtelingenhulp. INOVA is een stichting met een onafhankelijk bestuurinvoegen?: “zonder winstoogmerk”?
Invoegen? een heel korte omschrijving van de missie, bijvoorbeeld: “INOVA stimuleert en ondersteunt mensen bij het realiseren van hun (ontwikkel)plan, hun persoonlijk doel. Of het nu gaat om het vinden een baan, om begeleiding bij huisvesting voor vluchtelingen, of om het leren en oefenen van de Nederlandse taal.”

Ons team bestaat uit 9 medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Een groot aantal vrijwilligers is ons daarbij behulpzaam.

Wat wij doen

onderstaande actualiseren: korte samenvatting van wat Inova te bieden heeft, met verwijzing naar menu-item “Wat kun je doen”

  • Informatie over inburgering: we informeren inburgeraars over hun rechten en plichten en bieden hen een standaard-traject Edinova! of een aanbod-op-maat aan. Ook verzorgen wij de werving en selectie van inburgeraars voor bedrijven.
  • Cursussen, trainingen en maatschappelijke begeleiding: Voor volwasssenen, nieuwkomers en vluchtelingen hebben we een breed aanbod van cursussen, trainingen (zie de pagina “Cursussen en trainingen” op deze site) bestaat niet meer. Ook bieden we allerlei diensten, zoals spreekuren, voor de verschillende doelgroepen.
  • Toetscentrum: Gediplomeerde examinatoren nemen examens af, zoals het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, de toets ‘startcompetenties’ voor inburgeraars en niveautoetsen voor tweede-taal-leerders.

Onze partners

INOVA beschikt over een uitgebreid netwerk van enerzijds opdrachtgevers (waaronder werkgevers in verband met reïntegratietrajecten) en anderzijds uitvoerende organisaties.

De belangrijkste opdrachtgevers zijn:

  • De gemeente Alkmaar
  • Andere gemeenten in de regio
  • Het CWI en het UWV.

Voor de uitvoering van inburgeringscursussen werkt INOVA nauw samen met de volgende aanbieders:

  • Edinova
  • JaR opleidingen
  • Kern8
  • Het Horizoncollege

De geschiedenis van INOVA

INOVA in haar huidige vorm bestaat ruim 18 jaar (in 1996 gingen VluchtelingenWerk Alkmaar, opgericht in 1986, en het toen nog jonge INOVA samenwerken). In het begin richtte INOVA zich vooral op gesubsidieerde activiteiten maar sinds 1996 treedt INOVA ook op als bemiddelaar tussen klanten, opdrachtgevers (bv de gemeente) en de uitvoerders van cursussen.
INOVA voert vanaf 1995 de Wet Inburgering uit voor de gemeente Alkmaar. Aanvullen recente ontwikkelingen