Wat kun je doen?

Oriëntatie op werk vrouwen
Bij Inova kun je terecht voor advies, informatie en het delen van ervaringen. Inova heeft ‘buddy’s’. Dat zijn vrijwillige medewerkers. Buddy’s en vrouwen inspireren en stimuleren elkaar. Je gaat zelf je toekomst plannen en stappen zetten. Je ziet elkaar weer terug en hoort hoe het gaat. Je stimuleert elkaar, je inspireert of krijgt een duwtje in de rug.
Meer info …

Inova is een plek om je te ontplooien
Het centrum maakt leren voor iedereen mogelijk. Het is een centrum waar je kunt leren van en aan elkaar. Je kunt een eigen activiteit aanbieden of eraan deelnemen. Je kunt er van alles oefenen, zelfstandig of onder begeleiding.
Meer info …

Organiseer je eigen leerprogramma
Bij Inova kun je aansluiten bij verschillende taakgroepen, die zich bezig houden met bijvoorbeeld:
• activiteiten, cursussen en trainingen;
• beheerstaken;
• PR & communicatie;
• Netwerkontwikkeling;
• Wat er verder maar denkbaar is. Je kunt altijd een nieuwe groep beginnen.
Neem contact met ons op voor een overzicht van de huidige activiteiten.

Begeleiding van statushouders en migranten
Vluchtelingenhulp is een afdeling van INOVA. De medewerkers – merendeels vrijwilligers en stagiaires – begeleiden statushouders en migranten in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Ze helpen bij het regelen van voorzieningen, geven voorlichting over de rechten van vluchtelingen en organiseren activiteiten.
Meer informatie