Word jobcoach!

Vindt u het leuk om vluchtelingen en nieuwkomers te helpen bij hun oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en het zoeken naar (vrijwilligers-)werk?

Wat doet een jobcoach?

Je begeleidt inburgeraars die deelnemen aan de pilot Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Dit is een nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen. De deelnemers leren o.l.v. een docent in groepsbijeenkomsten over netwerkontwikkeling, sollicitatietraining, sociale vaardigheden, etc. Als coach ondersteun je de cursist tijdens dit traject en daarna.

Je voert gesprekken met de inburgeraar over het beroepsbeeld, het zelfbeeld van de cursist, de beroepskansen, de aanwezige competenties en het opbouwen van een netwerk. Ook ben je bereid op pad te gaan met de cursist. Bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een uitzendbureau. Je benut jouw contacten om inburgeraars te ondersteunen en coacht hen op een zodanige manier dat zij hun (professionele) netwerk kunnen versterken en/of uitbreiden.

De groepsbijeenkomsten zijn in de periode van 6 april t/m 20 mei. Cursisten sluiten de module af door het samenstellen van een portfolio en in het voeren van een eindgesprek. U helpt hen zich hierop voor te bereiden.

Als coach ondersteunt u, geef u tips, maar neemt u  zo min mogelijk over!  U bent bij voorkeur werkzaam of recent werkzaam geweest.

Hoeveel tijd ben je kwijt?

Nader te bepalen